Stains

Leishman stain EDM
55 EGP Box
1 Box (Min Order)
Gram stain EDM
60 EGP Box
1 Box (Min Order)
Ziehl–Neelsen staining
66 EGP Box
1 Box (Min Order)
Brilliant cresyl blue EDM
130 EGP lang.bottel
1 lang.bottel (Min Order)
Cedar oil ( USA)
150 EGP lang.bottel
1 lang.bottel (Min Order)